No Fuego Uslugi PPoż.

Ocena zagrożenia wybuchem | https://www.nofuego.pl/

Opis


W ofercie firmy przedstawionej na stronie internetowej pod adresem nofuego.pl znajdują się usługi PPOŻ. Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zabezpieczaniu budynków przed pożarami i wybuchem. Eksperci działają na podstawie obowiązujących w Polsce norm prawnych i współpracują z zarządcami zakładów pracy oraz obiektów użyteczności publicznej.

W ofercie znajduje się między innymi ocena zagrożenia wybuchem, która obejmuje identyfikację substancji mogących stanowić niebezpieczeństwo, obliczenie maksymalnego przyrostu ciśnienia atmosfery wybuchowej oraz klasyfikację strefy zagrożenia. Pracownicy przedstawiają też klientowi wytyczne w sprawie doboru odpowiednich urządzeń elektrycznych oraz metod minimalizowania ryzyka zapłonu substancji niebezpiecznych.

Usługi obejmują organizację szkoleń PPOŻ dla pracowników z różnych zakładów pracy, wykonywanie ekspertyz przeciwpożarowych oraz przeglądy sprzętu gaśniczego. Ponadto możliwe jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i uzgadnianie projektów budolanych.

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

Abak System Sp. z o. o.

Lublin

Firma Handlowo-Usługowa Leszek Romanek

Lublin

ZDI Sp. z o.o.

Zamość