General Protection and Safety

Kursy BHP z dojazdem

LOKALIZACJA


Opis


Bezpieczeństwo i higiena pracy, potocznie określane jako BHP, to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku. Szkolenia BHP musi ukończyć każdy pracodawca, kierownik, pracownik biurowy i pracownicy fizyczni. Firma General Protection and Safety oferuje kursy z zakresu BHP oraz PPOŻ. Szkolenia BHP można podzielić na dwie grupy: wstępne oraz okresowe. Te pierwsze dotyczą nowych pracowników, okresowe natomiast pracowników zatrudnionych, które muszą być cyklicznie powtarzane co 5 lub co 3 lata. 

Firma oferuje kursy BHP z dojazdem, ale także w siedzibie własnej oraz przez platformę e-learningową. Szkolenie ma na celu głównie przeciwdziałanie wypadkom przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Kursy muszą być wykonywane wyłącznie w czasie wykonywania zlecenia i na koszt pracodawcy.

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

WyszukiwarkaMieszkan.pl

Warszawa

RemontiBudowa.pl

Warszawa

TanieMilitaria.pl

Warszawa