SGS Polska Sp. z o. o.

http://sgs.analizysrodowiska.pl/ | Audyty środowiskowe

LOKALIZACJA


Opis


Przeprowadzane przez firmę SGS audyty środowiskowe polegają przede wszystkim na ocenie zgodności z prawem Ochrony Środowiska. Mowa tu przede wszystkim o określeniu wszelkich zobowiązań danego przedsiębiorstwa, jak również o kosztach działań związanych z doprowadzeniem do stanu zgodnego ze wszystkimi wymaganiami prawno-formalnymi. Przeprowadzony audyt daje możliwość sporządzenia szczegółowego raportu, który zawierać będzie wykaz aktów prawnych, mających bezpośrednie odniesienie do działalności wybranego zakładu i nie tylko.

Audyty środowiskowe dedykowane są firmom, które:

  • chciałyby zweryfikować działalność swoich podwykonawców, dostawców oraz firm zewnętrznych, w zakresie ochrony środowiska,
  • chcą sprawdzić stan formalno-prawny swojej firmy związany z prawem ochrony środowiska,
  • mają wdrożony system ISO 14001,
  • chcą dostosować swoją firmę do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów,
  • chcą rozpocząć outsourcing związany z ochroną środowiska.

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

RemontiBudowa.pl

Warszawa

TanieMilitaria.pl

Warszawa

Szkoła Tańca Elite Dance – Warszawa

Warszawa