SWGK Audyt Sp. z o.o.

SWGK • Sprawozdania finansowe spółek

LOKALIZACJA


Opis


SWGK  to grupa spółek audytorskich i doradczych, które  oferują profesjonalne usługi  dla firm.   Eksperci należący do grupy przygotowują i badają m.in. sprawozdania finansowe spółek .  Sprawozdania przygotowywane są  za dany okres, najczęściej na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa. Składają się z kilku podstawowych elementów:

  • wprowadzenie,
  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • zestawienie zmian w funduszu własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdania przygotowuje się w ściśle określony sposób. Należy przy tym zachować szczególną staranność i rzetelność.  Ze względu na złożoność podmiotu objętego sprawozdaniem można podzielić je na:

  • sprawozdanie finansowe spółki,
  • łączne sprawozdanie finansowe,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Więcej informacji  na temat  sprawozdania finansowego spółek znajduje się na stronie swgk.pl

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

Trekker Sport Maciej Gajda Jacek Drzewiński

Poznań

Bellbox sp. z o.o.

Poznań

AC Telekontrakt PHU

Poznań